۵۶۳ خودروی قاچاق

۰۲اسفند
غیب شدن ۵۶۳ خودروی توقیفی در لرستان
در نشست استانداری لرستان مطرح شد

غیب شدن ۵۶۳ خودروی توقیفی در لرستان

سرنوشت ۵۶۳ خودروی قاچاق که توسط سازمان اموال تملیکی در دولت‌های گذشته در لرستان توقیف شده بودند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.