کمیسیون حقوق بشر

02آذر
مراسم اهدای جوایز سومین جایزه سالانه « به مهربانی » برگزار شد

مراسم اهدای جوایز سومین جایزه سالانه « به مهربانی » برگزار شد

مراسم اهدای جوایز سومین جایزه سالانه « به مهربانی » را با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مشهد برگزار کرد.