ژنرال مونتی

۰۴اردیبهشت
با بدل‌های مشهورترین سیاستمداران تاریخ آشنا شوید

با بدل‌های مشهورترین سیاستمداران تاریخ آشنا شوید

درست شبیه معروف‌ترین سیاستمدارها هستند؛ مثل آنها راه می‌روند، غذا می‌خورند و حرف می‌زنند! اما با یک تفاوت اساسی؛ آنها بدل سیاسی این سیاستمدارها هستند.