ژلاتین حلال

۰۸شهریور
واردات ژلاتین با ارزبری فراوان در کشور صورت می‌گیرد
رییس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور عنوان کرد:

واردات ژلاتین با ارزبری فراوان در کشور صورت می‌گیرد

بازرس کل استان خراسان رضوی گفت: واردات ژلاتین به گونه‌های مختلف رسمی و غیررسمی و ارزبری فراوان در کشور صورت می‌گیرد.