سازمان استخدامی

۰۸تیر
تمبر اختصاصی آئین میثاق خدمت رونمایی شد
با حضور معاون رئیس جمهور؛

تمبر اختصاصی آئین میثاق خدمت رونمایی شد

تمبر اختصاصی آئین میثاق خدمت طی مراسمی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در دانشگاه فردوسی مشهد رونمایی شد.

۰۴آبان
ارجحیت پیشگیری، در برخورد با متخلفان اداری
دبیر هیات‌عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان کرد:

ارجحیت پیشگیری، در برخورد با متخلفان اداری

دبیر هیات‌عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: برخورد صرف با متخلفان اداری، موجب کاهش تخلفات نخواهد شد.