سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد

۱۷آذر
شهروندان ایده پرداز منطقه ۲ شهردار می شوند

شهروندان ایده پرداز منطقه ۲ شهردار می شوند

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه 2 شهرداری تهران گفت: با آغاز فعالیت سفیران من شهردارم 2 ،شهروندان ایده پرداز با مشارکت در این طرح مدیران منطقه را یاری می کنند.

۰۸دی
آغاز مرحله دوم آموزش مفاهیم قصه‌های شاهنامه در مدارس مشهد

آغاز مرحله دوم آموزش مفاهیم قصه‌های شاهنامه در مدارس مشهد

معاون گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد از آغاز مرحله دوم آموزش مفاهیم قصه‌های شاهنامه در مدارس مشهد خبر داد.