ساختمان صما

۰۷شهریور
برگزاری دومین اجلاس سازندگان و طراحان مشـهد
به همت مجتمع رسانه‌ای ساختمان

برگزاری دومین اجلاس سازندگان و طراحان مشـهد

دومین اجلاس سازندگان و طراحان مشهد ۸ و ۹ شهریور ماه 1402 در مرکز همایش‌های برج مشهد با همت مجتمع رسانه‌ای ساختمان (صما) برگزار می‌شود.