زیست بوم فضای مجازی

۲۱اسفند
وقتی خدا هوس نقاشی کشیدن می‌کنه

وقتی خدا هوس نقاشی کشیدن می‌کنه

دریا و صحرا و برف در یک تصویر فوق العاده ژاپن