زیارت

۱۹فروردین
زیارت، گنج اصلی حوزه معرفتی‌ست
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی:

زیارت، گنج اصلی حوزه معرفتی‌ست

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی گفت: زیارت، کنگره جهانی جهان اسلام و گنج اصلی حوزه معرفتی است.