زن رستم قاسمی

۰۹آبان
هویت زن همراه رستم قاسمی در داخل عکس‌ها اعلام شد

هویت زن همراه رستم قاسمی در داخل عکس‌ها اعلام شد

مشاور رستم قاسمی درباره عکس های منتشر شده از او گفت: انتشار عکسهای خصوصی یک زن و شوهر با کدام مکتب اخلاقی سازگار است؟.