زنگزور

۰۵مهر
پیام روشن تهران به آنکارا ؛ ادعای اردوغان از جانب ایران

پیام روشن تهران به آنکارا ؛ ادعای اردوغان از جانب ایران

موضع اخیر رئیس‌جمهور ترکیه در خلال سفر به نخجوان را نمی‌توان فارغ از این واقعیت دید که پیام جدی تهران در حفاظت از منافع ملی خود در قفقاز از آنکارا شنیده شده است.