زندگی‌نامه خداداد

۱۵اردیبهشت
حرف‌های ناگفته‌ خداداد عزیزی درباره زندگی‌اش/ دوست ندارم کسی حس کند دارم از خودم تعریف می‌کنم

حرف‌های ناگفته‌ خداداد عزیزی درباره زندگی‌اش/ دوست ندارم کسی حس کند دارم از خودم تعریف می‌کنم

هفته پیش در یک جلسه خودمانی خداداد عزیزی برای نخستین بار کتاب زندگی‌اش با عنوان «تو خداداد عزیزی هستی» را دید، تا به زودی در مراسمی رسمی از آن رونمایی کنند.