زندان اصفهان

۲۶خرداد
تیراندازی به درِ زندان اصفهان/ عامل تیراندازی کشته شد

تیراندازی به درِ زندان اصفهان/ عامل تیراندازی کشته شد

فرمانده انتظامی ‌دلیجان با اشاره به تیراندازی به درِ زندان اصفهان گفت: ‌عامل تیراندازی در درگیری با پلیس استان مرکزی کشته شد.