زمستان سرد

۲۲دی
سیبری ایران را بشناسید | فریمان سردترین نقطه ایران

سیبری ایران را بشناسید | فریمان سردترین نقطه ایران

به گفته یک کارشناس هواشناسی در حال حاضر همزمان با گستردگی بارش برف و کولاک، فریمان خراسان رضوی با ۲۹ درجه زیر صفر سردترین نقطه کشور محسوب می‌شود.