زمان نهایی برجام

۰۱شهریور
خبر مهم از مذاکرات وین / زمان نهایی توافق برجام فرارسیده است

خبر مهم از مذاکرات وین / زمان نهایی توافق برجام فرارسیده است

نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی وین در توییتی نوشت: زمان آن رسیده که توافق برجام بدون تاخیر زمانی نهایی شود.