زلزله افغانستان

۰۷تیر
کمک نیم میلیارد ریالی به زلزله زدگان افغانستانی

کمک نیم میلیارد ریالی به زلزله زدگان افغانستانی

خیرین مشهدی با محوریت اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در اقدامی خداپسندانه یک محموله به ارزش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال را تهیه و به مردم زلزله زده افغانستان اهدا نمودند.