زبان عربی

۰۷مرداد
نخستین دوره‌ آموزشی حضوری و مجازی زبان عربی
توسط موسسه فرهنگی قرآنی شمیم وادی وحی برگزار می شود؛

نخستین دوره‌ آموزشی حضوری و مجازی زبان عربی

نخستین دوره‌ آموزشی حضوری و مجازی زبان عربی (لهجه عراقی) ویژه زوار ایرانی اربعین حسینی، توسط استاد عرب زبان برگزار می شود.