زاپوریژژیا

۱۰مهر
روسیه به زادگاه زلنسکی حمله کرد

روسیه به زادگاه زلنسکی حمله کرد

ارتش روسیه با پهپادهای انتحاری به زادگاه ولودیمیر زلنسکی حمله و تلفاتی را به نیروهای اوکراینی وارد کرده است.