زائر رضوی

۲۹شهریور
عودت بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اضافه دریافتی مسافران مشهدالرضا در دهه پایانی ماه صفر
با تشدید نظارت بر تاسیسات گردشگری انجام شد:

عودت بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اضافه دریافتی مسافران مشهدالرضا در دهه پایانی ماه صفر

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مشهد با اشاره به تشدید نظارت بر تاسیسات گردشگری و مراکز اقامتی از عودت بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اضافه دریافتی مسافران مشهدالرضا در دهه آخر صفر خبر داد.

۲۷شهریور
پذیرائی از ۳۰ هزار زائر پیاده رضوی توسط ایستگاههای صلواتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی

پذیرائی از ۳۰ هزار زائر پیاده رضوی توسط ایستگاههای صلواتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان در ایستگاههای صلواتی حاشیه شهرک از 30 هزار زائر پیاده حرم رضوی پذیرائی نمود.