زائرین مشهد

۱۹فروردین
زیارت، گنج اصلی حوزه معرفتی‌ست
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی:

زیارت، گنج اصلی حوزه معرفتی‌ست

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی گفت: زیارت، کنگره جهانی جهان اسلام و گنج اصلی حوزه معرفتی است.

۱۱فروردین
ورود ۹ میلیون نفری زائرین به مشهد در ایام نوروز

ورود ۹ میلیون نفری زائرین به مشهد در ایام نوروز

جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی گفت: نزدیک به 9 میلیون زائر در ایام نوروز به مشهد سفر کردند.