زائرین رضا

۲۴شهریور
ورود ۶۵۰ هزاری نفری زائران به مشهد در ۲۲ شهریورماه

ورود ۶۵۰ هزاری نفری زائران به مشهد در ۲۲ شهریورماه

مدیرکل امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی گفت: آمار ورودی زائران به مشهد در ۲۲ شهریورماه امسال تا ساعت ۲۴ روز ۲۲ شهریور ماه تعداد ۶۴۱هزار و ۸۳ نفر بوده است.

۱۲مرداد
پذیرایی ۵۲ هزار نفری ستاد اسکان فرهنگیان مشهد

پذیرایی ۵۲ هزار نفری ستاد اسکان فرهنگیان مشهد

آمار پذیرش اسکان فرهنگیان مشهد از ۲۷ خرداد تاکنون بیش از ۵٢ هزار نفر بوده است.