زائران

۱۲مهر
همکاری بسیج و اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی در حفاظت از آثار تاریخی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی (خبر داد):

همکاری بسیج و اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی در حفاظت از آثار تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از آمادگی برای استفاده از ظرفیت بسیج در حفاظت از آثار تاریخی این استان در آینده خبر داد.