زائران مشهد

۱۴فروردین
۷۰۰ هزار نفر شب اقامت در نوروز ۱۴۰۲ مشهد
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان‌رضوی عنوان کرد:

۷۰۰ هزار نفر شب اقامت در نوروز ۱۴۰۲ مشهد

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان‌رضوی گفت: اسکان زائرین در نوروز امسال با رشدی بی‌سابقه به بیش از ۷۰۰ هزار نفر شب اقامت رسیده است.

۱۳فروردین
ورود ۹ میلیونی زائران به مشهد در نوروز امسال
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان‌رضوی خبر داد:

ورود ۹ میلیونی زائران به مشهد در نوروز امسال

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان‌رضوی از ورود بیش از ۹ میلیون زائر به مشهد تا پایان یازدهمین روز فروردین خبر داد.