زائران خراسان

۰۶فروردین
استفاده بیش از ۲۰۰ هزار نفری از ظرفیت اسکان در مشهد

استفاده بیش از ۲۰۰ هزار نفری از ظرفیت اسکان در مشهد

معاون فرهنگی اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی گفت: بیش از 200 هزار نفر از ظرفیت اسکان در مشهد استفاده کرده‌اند.