دادستان آذربایجان

۰۹شهریور
وحیدی: طرف ثالث نباید در روابط ایران و آذربایجان دخالت داشته باشد

وحیدی: طرف ثالث نباید در روابط ایران و آذربایجان دخالت داشته باشد

وزیر کشور در دیدار دادستان کل جمهوری آذربایجان، بر تقویت همکاری‌های دوجانبه تاکید کرد و گفت: طرف‌ ثالث نباید در روابط مناسب دو کشور، دخالت داشته باشد.