بازار سکه

۱۴آذر
پشت پرده هجوم مردم با بازار سکه و ارز از زبان یک نماینده مجلس

پشت پرده هجوم مردم با بازار سکه و ارز از زبان یک نماینده مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سوق دادن منابع مالی مردم به سمت بازارهای دیگر به غیر از بازار سکه و ارز با ایجاد امنیت در این بازارها ضرورت دارد.