بازار توافقی ارز

۰۲مرداد
عرضه سنگین ارز در بازار توافقی/ فقط حدود ۱۱ درصد ارز صرافی ها مشتری داشت

عرضه سنگین ارز در بازار توافقی/ فقط حدود ۱۱ درصد ارز صرافی ها مشتری داشت

از ۹۶ میلیون دلاری که امروز در بازار توافقی عرضه شد فقط برای ۹.۹ میلیون دلار در صرافی ها خریدار وجود داشت.