بازار ارز

۳۰تیر
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف تدریجی دلار از معاملات خارجی

اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف تدریجی دلار از معاملات خارجی

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، کنترل پایه پولی و نقدینگی و حذف تدریجی دلار از معاملات خارجی گفت: بستر مناسب برای انجام معاملات تجاری میان ایران و روسیه با ارزهای ملی فراهم شده است.