بازاریابی

۲۱اردیبهشت
مراحل بازاریابی در شرکت‌های خصوصی

مراحل بازاریابی در شرکت‌های خصوصی

در حقیقت بازاریابی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که شرکت‌ها و همچنین کسب و کارها برای کسب سود بیشتر و جذب مشتری انجام می‌دهند.