بارگاه مطهر رضوی

۲۸مرداد
معتمدیان: اتفاق صورت گرفته باید پیگیری شود/شهرداری مشهد از آن شهروند شریف دلجویی کند/رعایت حال مردم در شرایط اقتصادی فعلی مورد تاکید جدی ما است
واکنش استاندار خراسان رضوی به برخورد عوامل شهرداری مشهد با یک شهروند

معتمدیان: اتفاق صورت گرفته باید پیگیری شود/شهرداری مشهد از آن شهروند شریف دلجویی کند/رعایت حال مردم در شرایط اقتصادی فعلی مورد تاکید جدی ما است

استاندار خراسان رضوی نسبت به برخورد عوامل شهرداری مشهد با یک شهروند که در حال جمع‌آوری ضایعات بود، واکنش نشان داد و خواهان دلجویی توسط مسببان این امر شد.