بارندگی

۱۹اردیبهشت
کاهش۶ درصدی بارندگی در تهران نسبت به سال گذشته
سخنگوی صنعت آب در یازدهمین نشست خبری صنعت آب کشور عنوان کرد:

کاهش۶ درصدی بارندگی در تهران نسبت به سال گذشته

سخنگوی صنعت آب با اشاره به اینکه بارندگی در استان تهران نسبت به شرایط نرمال ۲۸ درصد کاهش داشته، گفت: این میزان نسبت به سال گذشته نیز ۶ درصد کاهش داشته است.