بارش‌ زمستانه

۰۹بهمن
کاهش ۵۰ درصدی بارش‌های زمستانه/ همه اقشار جامعه مدیریت مصرف آب را جدی بگیرند
سخنگوی صنعت آب مطرح کرد:

کاهش ۵۰ درصدی بارش‌های زمستانه/ همه اقشار جامعه مدیریت مصرف آب را جدی بگیرند

سخنگوی صنعت آب با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی میزان بارش‌ها در از آغاز زمستان تاکنون گفت: در چنین شرایطی مدیریت مصرف باید به عنوان یک الگوی جدی در دستور کار باشد و توجه تمام اقشار جامعه به این موضوع به صورت جدی صورت پذیرد.