اینستاگرام

۰۴مرداد
تبلیغات پزشکی در اینستاگرام آزاد است/ استفاده تبلیغاتی از عکس قبل و بعد با رعایت دستورالعمل‌ها قانونی است

تبلیغات پزشکی در اینستاگرام آزاد است/ استفاده تبلیغاتی از عکس قبل و بعد با رعایت دستورالعمل‌ها قانونی است

مدیر نظارت و تبلیغات سازمان نظام پزشکی مشهد، با اشاره به آزاد بودن تبلیغات امور پزشکی در اینستاگرام گفت: تمامی شاغلین حرفه پزشکی و وابسته می‌توانند با مراجعه به سازمان نظام پزشکی و اخذ مجوزهای قانونی، نسبت به تبلیغ در اینستاگرام اقدام کنند.