ایمنی ساختمان

۱۹اسفند
اجاره ۵۰۰ میلیونی ساختمان آتش‌نشانی مشهد/ واکنش شورای شهر چه خواهد بود؟
در اوج بی‌پولی شهرداری مشهد!

اجاره ۵۰۰ میلیونی ساختمان آتش‌نشانی مشهد/ واکنش شورای شهر چه خواهد بود؟

نشست خبری مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد برگزار شد.