ایرج شیدائی

۲۰خرداد
ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از رایزنان بازرگانی و بازرگانان حرفه‌ای ایران و آفریقا
در نشست بررسی فرصت‌های همکاری با قاره آفریقا تاکید شد:

ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از رایزنان بازرگانی و بازرگانان حرفه‌ای ایران و آفریقا

در نشست بررسی فرصت‌های متقابل همکاری با قاره آفریقا، بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از رایزنان بازرگانی و بازرگانان حرفه‌ای ایران - آفریقا تاکید شد.