ایثار شهادت

۲۵آبان
شاخص ۱۰۰ درصدی اهدای خون کاملا داوطلبانه در ایران
معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون عنوان کرد:

شاخص ۱۰۰ درصدی اهدای خون کاملا داوطلبانه در ایران

معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون گفت: سازمان انتقال خون ایران از سال ۲۰۰۷، در شاخص اهدای خون کاملا داوطلبانه، میزان ۱۰۰ درصدی را به خود اختصاص داده است.