اول مهر

۰۲مهر
زنگ بازگشایی مدارس در خراسان رضوی به صدا درآمد

زنگ بازگشایی مدارس در خراسان رضوی به صدا درآمد

یعقوب علی نظری استاندار خراسان رضوی امروز در آیین بازگشایی مدارس که با حضور سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در هنرستان فاطمه الزهرا ناحیه یک مشهد انجام شد حضور یافت.