اولیاء الله

۲۲اردیبهشت
امیر مؤمنان «ع»/ عابد شب و شیر دلاور روز

امیر مؤمنان «ع»/ عابد شب و شیر دلاور روز

شرق‌نگار: از ابتدای آفرینش تا کنون، جهان شگفتی‌های بی شماری به خود دیده که برخی آنان حقیقتا به جان آدمی می‌نشیند. بالاخص تولد انسان‌هایی فرا انسانی که ابزار سخن جملگی از توصیف‌شان کم می‌آورند. گویی خداوند هرچه حسن در کهکشان است را با میزان غیر قابل تصوری از معرفت درآمیخته و این همه را در […]