اولویت تزریق واکسن

۱۷اردیبهشت
خبرنگاران در اولویت تزریق واکسن قرار بگیرند

خبرنگاران در اولویت تزریق واکسن قرار بگیرند

نماینده مدیران مسئول رسانه‌ها در نامه‌ای به رئیس ستاد مقابله با کرونا تاکید کرد: خبرنگاران در اولویت تزریق واکسن قرار بگیرند.