اوقاف

۱۵شهریور
اجرای نیت ۸۰ میلیاردی موقوفات در اربعین امسال

اجرای نیت ۸۰ میلیاردی موقوفات در اربعین امسال

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بیش از ۸۰ میلیارد تومان در اربعین در مواکب هزینه شده که به صورت مستقیم با وقف و سازمان اوقاف مرتبط هستند.

۰۱مرداد
ثبت امور مالی موقوفه گوهرشاد در سامانه جامع مدیریت موقوفات کشور
مدیرکل و امور خیریه خراسان رضوی عنوان کرد:

ثبت امور مالی موقوفه گوهرشاد در سامانه جامع مدیریت موقوفات کشور

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی از ثبت تمام امور موقوفه گوهرشاد و ریز مسائل مالی موقوفه در سامانه جامع مدیریت موقوفات کشور خبر داد.