اورژانس کرمان

۲۹شهریور
تکذیب کشته شدن یک خانم در تجمع کرمان
رئیس مرکز اورژانس کرمان عنوان کرد:

تکذیب کشته شدن یک خانم در تجمع کرمان

رئیس مرکز اورژانس کرمان در ارتباط با کشته‌شدن یک خانم در جریان تجمع سه‌شنبه شب این شهر گفت: بررسی‌های میدانی ما و رصد بیمارستان‌ها نشان داد این ادعا صحت ندارد.