اورژانس شهرستان قوچان

۲۶شهریور
دیدار اعضا هیئت دوچرخه سواری شهرستان قوچان با کادر درمان پایگاه شماره ١ اورژانس شهرستان قوچان

دیدار اعضا هیئت دوچرخه سواری شهرستان قوچان با کادر درمان پایگاه شماره ١ اورژانس شهرستان قوچان

جمعی از دوچرخه سواران هیئت دوچرخه سواری شهرستان قوچان با حضور در پایگاه شماره ١ اورژانس شهرستان قوچان مناسبت ٢۶ شهریور روز اورژانس و فوریت‌های پزشکی را به کادر درمان زحمتکش پایگاه اورژانس تبریک گفتند.