اورژانس بیمارستان قائم

۲۵شهریور
نیاز مشهد به توسعه اورژانس‌های مغز و اعصاب

نیاز مشهد به توسعه اورژانس‌های مغز و اعصاب

رئیس بخش اورژانس بیمارستان قائم(ع) مشهد گفت: مشهد نیاز به توسعه اورژانس های مرتبط با سکته‌های مغزی یا به طور کلی اورژانس‌های مغز و اعصاب دارد.