اورانیوم

۲۷آبان
نقشه ترامپ برای حمله به تأسیسات هسته ای ایران

نقشه ترامپ برای حمله به تأسیسات هسته ای ایران

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شد که رئیس جمهور ایالات متحده در نشستی در کاخ سفید گزینه حمله به تأسیسات هسته ای ایران ظرف هفته های آینده را با مشاوران خود در میان گذاشت.