اهداء ۱۰۰۰ جلد کتاب

۲۲تیر
اهداء ۱۰۰۰ جلد کتاب به کتابخانه کودکان «مجتمع شوق زندگی» مشهد
همزمان با ایام بزرگداشت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان انجام شد:

اهداء ۱۰۰۰ جلد کتاب به کتابخانه کودکان «مجتمع شوق زندگی» مشهد

همزمان با ایام بزرگداشت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان، ۱۰۰۰ جلد کتاب به کتابخانه مجتمع « شوق زندگی» مشهد که به کودکان آسیب دیده، کودکان کار و گروه‌های آسیب‌پذیر شهر اختصاص دارد اهدا شد.