به گفته مورا همچنین شروط در مورد همکاری هسته‌ای برای اجازه دادن به ایران به منظور داشتن یک صنعت هسته‌ای شفاف از جمله تحقیقات در این زمینه مورد حمایت است.

وی نوشت: می‌توانید این را برجام یا بهترین توافق بنامید، اما جایگزینی برای آن وجود ندارد.

علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نیز روز ۲۸ شهریور در صفحه خود در شبکه مجازی ایکس نوشت: ‌در ادامه نشست‌های قبلی، با مدیران سیاسی فرانسه، آلمان و انگلیس در نیویورک دیدار نمودم. ما طیفی از موضوعات مورد علاقه دو طرف از جمله مذاکرات رفع تحریم‌ها را مورد بحث قرار دادیم.